pa.du.rak.sa

  • n Ark bangunan berbentuk gapura yang mempunyai atap