pa.ham
bentuk tidak baku: faham

  1. n pengertian: pengetahuan banyak, --nya kurang
  2. n pendapat; pikiran: --nya tidak bersesuaian dengan -- kebanyakan orang
  3. n aliran; haluan; pandangan: ia mempunyai -- nasionalis
  4. v mengerti benar (akan); tahu benar (akan): sebenarnya saya sendiri tidak begitu -- akan perkara itu
  5. a pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal): ia -- bahasa Sanskerta; ia -- dalam pembuatan gula