pa.hit1

  1. a rasa tidak sedap seperti rasa empedu: jamu temu hitam itu -- rasanya
  2. a ki tidak menyenangkan hati; menyusahkan hati; menyedihkan: pengalaman yang --

pa.hit2

  • n minuman keras; jenewer