pa.yung

  1. n alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari atau hujan, biasanya dibuat dari kain atau kertas diberi tangkai dan dapat dilipat-lipat, dan ada juga yang dipakai sebagai tanda kebesaran (seperti -- bawat, -- ubur-ubur, -- iram-iram)
  2. n kain berbentuk setengah bulatan diberi tali pada tepinya, dipakai untuk terjun dari pesawat terbang atau balon udara; parasut; payung udara
  3. n ki barang apa yang melindungi (di atas kepala); pelindung dan sebagainya
  4. n ki orang yang melindungi; pelindung