Q /ki/
varian: q

  • n huruf ke-17 abjad Indonesia