ra.ba.ni

  • a Ar yang berkenaan dengan Tuhan; bersifat ketuhanan