ra.fik

  • n Ar sahabat; teman, kawan (yang karib)