ra.gu1

  1. a dalam keadaan tidak tetap hati (dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan, dsb); bimbang: ia masih --, arah mana yang akan diambilnya
  2. a sangsi (kurang percaya); syak: ia -- akan kejujuran pemuda itu

ra.gu2

prakategorial cari: meragu