sa.a.din

  • n Ar penyimpan kunci Kakbah: kini mereka yang bertugas sebagai -- mendapat gaji setiap bulan