sa.fa
bentuk tidak baku: sapa3

  • a Ar putih; bersih