sa.hi.bul.hi.ka.yat

  • n kl orang yang mempunyai cerita; pengarang: kata --