ta.a.jul

  • adv segera; lekas-lekas: jangan -- membenarkan yang belum pasti