ta.bak1

  • n talam besar tempat menghidangkan makanan

ta.bak2

prakategorial cari: menabak

ta.bak3

  • n kuali (belanga) tempat memasak nasi