ta.be.la.ris /tabélaris/

  • a Adm dalam bentuk tabel; berlajur