ta.ber.na.kel

  1. n Kat lemari kecil yang diletakkan di tengah altar untuk menyimpan hosti
  2. n kemah tempat penyimpanan peti perjanjian sebelum Baitullah dibangun di Yerusalem
  3. n tempat ibadah orang Yahudi