ta.fa.hus

  • n Ar pemeriksaan dengan teliti: disegerakanlah -- pada perahu yang pergi dan datang