ta.fa.kur
bentuk tidak baku: pekur, tepekur

  1. n renungan; perenungan
  2. n perihal merenung, memikirkan, atau menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh
  3. n pengheningan cipta