ta.ha.na

  • n kl kedudukan; martabat (kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya)