tah.kik

  1. n penetapan (penentuan) kebenaran dengan bukti
  2. a sah: keputusan --