ta.hun1

  1. n masa yang lamanya dua belas bulan: ia pernah bekerja di luar negeri selama dua --
  2. n bilangan yang menyatakan tarikh: ia dilahirkan -- 1940
  3. n masa dua belas bulan yang ke ...: majalah Tempo -- II Nomor 6
  4. n masa dua belas bulan untuk ...
  5. n musim (dalam arti masa selama tanaman atau tumbuh-tumbuhan hidup)

ta.hun2

prakategorial cari: bertahun, pertahunan