uan.da

  • n ark pak tua; mak tua (menyatakan lebih takzim daripada ua)