uang
bentuk tidak baku: wang1

  1. n alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu
  2. n harta; kekayaan: hidupnya seolah-olah hanya mencari --
  3. num kl sepertiga tali (= 8⅓ sen uang zaman Hindia Belanda)