ubah
bentuk tidak baku: rubah2

  • v cak tukar; ganti