uh

  • p kata seru untuk menyatakan keluhan atau keheranan