ulak1

prakategorial cari: ulak-ulak

ulak2

prakategorial cari: ulak-ulak, ulakan

ulak3

  • bentuk tidak baku dari ulek1