ula.ma

  • n orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam: ia seorang -- besar pada zaman kebangkitan Islam