vak.bon
bentuk tidak baku: pakbon

  • n serikat sekerja