va.lid

  • a menurut cara yang semestinya; berlaku; sahih: tes dikatakan -- jika sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru