va.lo.ri.sa.si

  • n pemulihan atau penetapan kembali nilai atau harga sesuatu