va.ri.ses /varis├ęs/

  • n pelebaran pembuluh darah balik yang, antara lain, disebabkan oleh kebiasaan terlalu lama berdiri, biasa diderita oleh wanita yang sedang hamil: kaki saya tampaknya mengalami gejala --