va.so.mo.tor

  • a Dok menyangkut saraf yang mengatur pelebaran atau penyempitan pembuluh darah atau peredaran darah