ve.ri.tis.me /véritisme/

  • n Sen gaya dalam pertunjukan drama yang memakai prinsip menghapuskan cara berpura-pura dalam memainkan drama