wa.a.dat
bentuk tidak baku: waadah

  • n Ar perjanjian