wah.dah
bentuk tidak baku: wahadah, wahadat

  • n Ar keesaan (Allah)