wah.di.ah
bentuk tidak baku: wahadiah

  1. n Ar persesuaian, persatuan pendapat
  2. n Ar kesendirian; kesepian