wa.lah

  • p kata seru yang menyatakan keheranan, keputusasaan, kekhawatiran; ah!