wa.leh /waléh/

  • v mengaku terus terang; berterus terang