wal.la.hu.a.lam

  • p Ar ungkapan yang dipergunakan untuk menyatakan ketidakpastian (maknanya ‘dan Allah Yang Mahatahu’)