wan.tah

  • a Jw keadaan (sifat, rupa, wujud) yang sesungguhnya tanpa bercampur apa-apa; bersahaja; lugu