wan.tek /want├ęk/

  1. n zat pewarna: dengan diberi cat -- ungu, baju yang sudah lusuh kelihatan baru lagi
  2. a ki tidak luntur warnanya