wu.du
bentuk tidak baku: udu2, uduk2, wuduk

  • v Isl menyucikan diri (sebelum salat) dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki: hai Nak, -- dulu sebelum salat