X2

X1 /├ęks/
varian: x

  1. n huruf ke-24 abjad Indonesia
  2. n lambang bilangan sepuluh angka Romawi
  3. n lambang bilangan 10.000 angka Romawi (ditulis dengan huruf kapital bergaris atas)
  4. n pengganti nama orang atau sesuatu yang tidak (belum) diketahui nama sebenarnya
  5. n pengganti nama orang yang sedang dibicarakan walaupun nama orang tsb sudah diketahui (untuk menjaga nama baiknya)
  6. n Mat kesatuan yang tidak (belum) diketahui; bilangan khayal