xe.no.ma.nia /sénomania/

  • n Psi kesukaan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang asing (berasal dari luar negeri)