xi.lem /silém/

  1. n jaringan pembuluh kayu, khususnya tumbuhan tinggi, yang merupakan sel penyokong dan pengalir-alir ikatan vaskular
  2. n jaringan pembuluh pada tumbuhan tinggi yang terdiri atas trakeid berlignin, unsur pembuluh dan serat yang menghantar air dan garam-garam mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bagian, menopang tubuh secara mekanis