Yak.juj wa Mak.juj

  1. n dua bangsa pada kekuasaan Zulkarnain yang telah membuat kerusakan di atas bumi, bertempat tinggal di antara dua gunung dan tidak dapat memahami pembicaraan orang lain, datang menyerbu dari balik tembok, turun dengan cepat laksana air bah
  2. n Ar dua suku bangsa yang akan membinasakan dunia apabila hampir kiamat