yau.mu.din

  • n Ar hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal; hari kiamat