yau.mul.ja.mak

  • n Ar hari pertemuan dan tibanya hari berkumpul; hari kebangkitan