Za.ba.ni.ah

  • n Isl malaikat penjaga neraka (yang memasukkan orang ke api neraka)