za.kum

  • n Isl pohon dalam neraka yang buahnya menjadi makanan penghuni neraka