zi.a.rah
bentuk tidak baku: jiarah, ziarat

  1. n kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya)
  2. v cak berziarah